Pomoćnik direktora za bolničko lečenje i rehabilitaciju dece sa dnevnom bolnicom