Šta mi lečimo?

Šta mi lečimo?

• Hronična opstruktivna bolest pluća-HOBP
• Astma
• Hronična respiracijska insuficijencija
• Alergijska i inflamatorna oboljenja gornjih disajnih puteva (rinitisi, sinuzitisi)
• Pneumonije i ostale infekcije pluća
• Bronhiektazije
• Akutna stanja iz oblasti respiratorne medicine ( plućna embolija, akutna respiracijska insuficijencija, hemoptizije,itd.)
•  Oboljenja plućne maramice (pleuralni izlivi, empijem pleure, pneumotoraks)
• Sarkoidoza
• Plućne fibroze i ostale bolesti plućnog intersticijuma
• Hipoventilacioni sindromi i “sleep apnea” sindrom
•  Akutna i hronična kardiološka oboljenja (AIM, koronarna bolest, hipertenzivne krize, poremećaji srčanog ritma, kardiomiopatije, srčana insuficijencija)
•  Lokomotorna i koštano-zglobna oboljenja i postraumatska stanja