REČ DIREKTORA

REČ DIREKTORA

Specijalna bolnica za nespecifične plućne bolesti Sokobanja bavi se medicinskom rehabilitacijom stacionarnog i ambulantnog tipa odraslog stanvništva i dece koje obavljaju vrhunski stručnjaci iz oblasti pulmologije, interne i fizikalne medicine, uz savremenu opremu i uz primenu etičkog medicinskog kodeksa.

Vrhunski stručnjaci

U Specijalnoj bolnici je okupljen pravi tim vrhunskih stručnjaka lekara specijalista, viših fizioterapeuta, medicinskog osoblja, a koji su angažovani da svojim timskim radom ostvare cilj da život korisnika učine boljim i kvalitetnijim.

Najsavremenija oprema
Specijalna bolnica ima izvanrednu saradnju sa nadležnim ministartvom zdravlja i Vladom Republike Srbije i opremljena je savremenom medicinskom opremom, kao i opremom najnovije tehnološke generacije, da bi time ubrzali i olakšali Vaš oporavak. Na usluzi smo 24 sata dnevno svih 365 dana u godini.

Etički kodeks
Kodeksom medicinske etike definisana su načela u profesionalnom obavljanju medicinske rehabilitacije, odnosa prema pacijentima, kolegama i društvu u celini. Ustanovljeno je pravilo maksimalnog poštovanja prema pacijentu, kroz fer i korektan odnos u toku lečenja, poštujući etičke kodekse. Naši pacijenti i korisnici su naši prijatelji! Naše osoblje će učiniti sve da svojim znanjem, visokim profesionalnim standardima, iskustvom i brigom, uz vaš trud i saradnju, pomogne poboljšanju Vašeg zdravlja. na nas uvek možete računati.

Punim plućima, sa osmehom u nova jutra!

Dr Vesna Milanović v.d. Direktor