Uprava i organizacione jedinice

Uprava i organizacione jedinice

Uprava:

Direktor:

Dr Vesna Milanović, specijalista kliničke biohemije

Pomoćnik direktora za nemedicinske poslove: 

Milena Đorđević, diplomirani ekonomista

Glavna sestra Bolnice:

Slađana Mijalković, VŠS

________________________________________________________________________________________________________________

Specijalna Bolnica ,,Sokobanja”
Vojvode Mišića 48, Sokobanja
Sekretarica direktora: Gordana Đorđević
Telefon: 018/830-148
Faks: 018/830-072
E-mail: sokobolnica@sbsokobanja.rs

________________________________________________________________________________________________________________

SLUŽBA ZA BOLNIČKO LEČENJE I REHABILITACIJU ODRASLIH
SA DNEVNOM BOLNICOM:

Pomoćnik direktora: dr Dragan Stanojević, spec. pneumoftiziologije
Telefon: 018/830-104, 830-914, 830-124 lokal 1222

________________________________________________________________________________________________________________

Odsek intezivne,poluintezivne i opšte nege kardiologije sa dijagnostikom
Šef odseka: Mr sci.med Miroljub Đorđević, spec. interne medicine
Glavna sestra: VŠS Tatijana Marković

Telefon: 018/830-104, 830-914, 830-124 lokal 1511

________________________________________________________________________________________________________________

Odeljenje pulmologije odraslih sa dijagnostikom i dnevnom bolnicom
Načelnik odeljenja:

Mr sci.med Aleksandra Marković spec.pneumoftiziologije
Odsek intezivne i poluintezivne nege pulmologije
Glavna sestra odseka: VŠS Andrijana Đorđević-Đokić
Telefon: 018/830-104, 830-914, 830-124 lokal 1516

________________________________________________________________________________________________________________

Odsek opšte nege pulmologije odraslih Novi Zavod

Glavna sestra odseka: VŠS Viktorija Nikolić
Telefon: 018/830-104 lokal 1619

________________________________________________________________________________________________________________

Odsek opšte nege pulmologije odraslih Stari Zavod
Šef odseka: dr Silvana Popović, spec. pneumoftiziologije
Glavni medicinski tehničar odseka: VŠS Zlatko Petrović
Telefon: 018/830-268

________________________________________________________________________________________________________________

ODELJENJE REHABILITACIJE ODRASLIH
Načelnik odeljenja: dr Ivan Nikodijević, spec. sportske medicine
Glavni fizioterapeut odeljenja: Vesna Frankulović, viši fizioterapeut

Odsek rehabilitacije povreda i oboljenje lokomotornog sistema odraslih
Glavni fizioterapeut odseka: Biljana Živanović, viši fizioterapeut
Telefon: 018/830-104, 830-914, 830-124 lokal 1111

________________________________________________________________________________________________________________

SLUŽBA ZA BOLNIČKO LEČENJE I REHABILITACIJU DECE SA
DNEVNOM BOLNICOM:

Pomoćnik direktora: Prim.dr Gordana Vidanović, specijalista pedijatrije

Odsek lečenja i rehabilitacije pulmoloških oboljenja dece sa
dijagnostikom i dnevnom volnicom

Šef odseka: Mr sci.med. Vesna Bojić, specijalista pedijatrije
Glavna sestra odseka: VŠS Milena Dimitrijević
Telefon: 018/884-777

________________________________________________________________________________________________________________

Odsek rehabilitacije povreda i oboljenja lokomotornog sistema dece
Šef odseka: dr Branka Lazić, spec. fizikalne medicine i rehabilitacije
Glavni fizioterapeut odseka: Vladimir Simonović, viši fizioterapeut
Telefon: 018/830-104, 830-914, 830-124 lokal 1111

________________________________________________________________________________________________________________

SLUŽBA ZA SPECIJALISTIČKO KONSULTATIVNE PREGLEDE SA
LABORATORIJOM I RENTGEN DIJAGNOSTIKOM

Pomoćnik direktora: Prim dr sci.med. Mirjana Živanović, uži
specijalista alergologoje i kliničke imunologije
Glavni medicinski tehničar službe: ms Martin Ranđelović

Kabinet za banjsku polikiniku
Telefon: 018/830-104, 830-914, 830-124 lokal 1209

________________________________________________________________________________________________________________

Kabinet biohemijsko-hematološka i mikrobiološka laboratorija
Šef kabineta: dr Marija Bogićević,specijalista medicinske mikrobiologije
Telefon:  018/830-104, 830-914, 830-124 lokal 1227

Glavni laborant kabineta: Jasmina Vukić, laboratorijski tehničar

Telefon: 018/830-104, 830-914, 830-124 lokal 1216

________________________________________________________________________________________________________________

Kabinet za radiologiju,bronhoskopiju i invazivnu plućnu dijagnostiku
Šef kabineta: dr Ivan Bogosavljević, specijalista radiologije
Telefon: 018/830-104, 830-914, 830-124 lokal 1208

Glavna sestra Bolnice:  Slađana Mijalković

Telefon: 018/830-148

________________________________________________________________________________________________________________

BOLNIČKA APOTEKA
Stefan Miletić, magistar farmacije

________________________________________________________________________________________________________________

SLUŽBA ZA PRAVNE I EKONOMSKO-FINANSIJSKE POSLOVE
Odsek pravnih poslova
Rukovodilac: Zorica Jovanović, dipl. pravnik
Telefon: 018/830-104, 830-914, 830-124 lokal 1223

________________________________________________________________________________________________________________

Odsek ekonomsko-finasijskih poslova i komrcijale
Rukovodilac: Milena Stojičić,dipl. menadžer
Telefon: 018/830-104, 830-914, 830-124 lokal 1908

________________________________________________________________________________________________________________

Odsek prijema i marketinga
Rukovodilac: Saša Đorović, dipl. menadžer
Telefon: 018/830-104, 830-914, 830-124 lokal 1233

________________________________________________________________________________________________________________

SLUŽBA ZA TEHNIČKE I DRUGE SLIČNE POSLOVE
Rukovodilac poslova investicionog/ tehničkog održavanja: 

Srđan Đorđević, dipl. ing. elektronike

Odsek tehničkog održavanja sa transportom

Šef odseka: Bratislav Đorđević
Telefon: 018/830-104, 830-914, 830-124 lokal 1311
Vozač sanitetskog vozila u bolničkim ustanovama

Predradnik: Bratislav Stevanović
Telefon: 018/830-104, 830-914, 830-124
Odsek kuhinja
Šef odseka: Lelica Stojković
Telefon: 018/830-104, 830-914, 830-124 lokal 1311
Odsek restorani i kafeterija
Upravnik restorana: Rade Bogdanović, viši stručni radnik u ugostiteljstvu
Predradnik restorana Novi Zavod i Vila Bota: Goran Frankulović
Predradnik restorana ,,Stari Zavod”: Snežana Stanojević
Predradnik kafeterije: Jovanka Stojičić
Telefon: 018/830-104, 830-914, 830-124 lokal 1234
Odsek održavanja higijene i pranja
Predradnik: Vesna Milojković

Telefon: 018/830-104, 830-914, 830-124 lokal 1232.