Pomoćnik direktora za specijalističko-konsultativne preglede sa laboratorijom i rentgen dijagnostikom