Misija

Specijalna bolnica ,,Sokobanja” je vodeća institucija u zdravstvenom sistemu republike Srbije za prevenciju, rehabilitaciju i lečenje nespecifičnih plućnih bolesti i naučno-istraživačku delatnost. Kroz kontinuiranu primenu novih svetskih doktrina, dostignuća i tehnologija u oblasti pulmologije, interne medicine i fizikalne medicine obezbeđuje se pružanje širokog spektra visoko personalizovanih zdravstvenih usluga i zdravstvene nege, koja je maksimalno prilagođena potrebama pacijenata i njihovim porodicama kroz integraciju lečenja, istraživanja i edukacije, koja našu ustanovu čini jedinstvenim mestom u kome pacijenti žele da se leče, studenti da uče, a zaposleni da rade.

Kontinuiranom edukacijom zaposlenih, primenom informacione tehnologije i dobrom internet komunikacijom Specijalna bolnica ,,Sokobanja” će nastaviti da unapređuje zdravstvenu zaštitu korisnika.

Efikasan menadžment i odlična saradnja i podrška resornog ministartva zdravlja, Vlade Republike Srbije i lokalne samouprave biće garant ostvarenja ciljeva strateškog plana.

Timskim radom uz maksimalno korišćenje raspoložovih resursa i uz kontinuirano unapređenje kvaliteta rada Specijalna bolnica ,,Sokobanja” pruža najkvalitetnije zdravstvene usluge lečenja i rehabilitacije korisnika u skladu sa nacionalnim strategijama, koristeći najsavremenije medicinske tehnologije i visokokvalifikovane kadrove.

Vizija

Specijalna bolnica za nespecifične plućne bolesti ,,Sokobanja”, kao referentna ustanova pomaže i koordinira korišćenje svih resursa zajednice u prevenciji, lečenju i rehabilitaciji nespecifičnih bolesti pluća, interne i fizikalne medicine.

Naša misija je preveniranje i smanjenje štete koju ova oboljenja donose pojedincu, porodici i društvu u celini kao i kvalitetan život osoba sa ovim obljenjima. Principi na kojima se bazira naš rad su:

Posvećenost i briga o pacijentima i dobra ukslađenost zdravstvenih usluga koje pružamo sa potrebama pacijenata,
Stalno unapređenje znanja i veština zaposlenih,
Korišćenje najsavremenijih zdravstvenih metoda i tehnologije u dijagnostici i tretmanu bolesti,
Korićenje i svih prirodnih resursa u tretmanu bolesti,
Kontinuirani razvoj, saradnja i poštovanje svih ličnosti, institucija i udruženja sa kojima radimo,

Nulta tolerancija prema svim oblicima nasilja i diskriminacije.
 
Specijalna bolnica ,,Sokobanja” će zadržati i unaprediti vodeću ulogu među zdravstvenim ustanovama za rehabilitaciju, cele Srbije, pružanjem zdravstvenih usluga visokog kvaliteta.