Fizikalna Medicina

Fizikalna Medicina

Fizikalna medicina i rehabilitacija nisu izumi savremenog doba. Postoje spisi iz stare Persije, Kine i Egipta koji opisuju koristne efekte vežbanja, pokreta i masaže. I stari Grci, Hipokrat i Galen, još petom veku pre nove ere su primenjivali masažu i hidroterapiju.

U našoj ustanovi radi se respiratorna  fizikalna terapija i rehabilitacija i rehabilitacija koštano-zglobnih i neuromišićnih oboljenja odraslih i dece.

Fizijatri su danas ravnopravni deo tima medicinskih stručnjaka za prevenciju, dijagnostiku, lečenje i rehabilitaciju u slučajevima raznih stečenih oboljenja i urođenih deformiteta kod odraslih i kod dece. Cilj je da se pacijent oslobodi bola i ukočenosti, da se poboljša cirkulacija, potpomogne uklanjanje otoka i postigne maksimalna pokretljivost i funkcija pojedinih delova tela, izbegne hiruški zahvat. Najčešće se primenjuje kod pacijenata sa ortopedskim, traumatološkim, sportskim i drugim povredama, neurološkim, neurohirurškim, reumatološkim bolestima, podjednako kod dece i odraslih.

Danas u svetu oko 200 miliona žena boluje od osteoporoze, a samo 1 od 3 dobija terapiju, čak iako je imala prelom. Fizijatar je lekar kome treba da se obrate sve žene, ali i muškarci posle 50 godine života, urade denzitomeriju kostiju, dobiju savet o sprečavanju nastanka ostroporoze ili odmah započnu lečeje i tako spreče prelome. U Evropi su prelomi nastali zbog osteoporoze četvrti uzrok smrti.

Statistika pokazuje da u svetu 46% pacijenta traži pomoć fizijatra i fiziklanu terapiju zbog bolova u kičmi. U 41% slučajeva fiziklana terapija se pokazala kao delotvorna kod pacijenata koji iz bilo kog razloga nisu mogli ili nisu želeli da koriste lekove protiv bolova.

Fiziklana terapija je neophodna u lečenju deformiteta kičme i stopala kod dece. U Srbiji oko 15% dece ima loše telesno držanje, dok oko 10% dece u osnovnim školama ima kifozu ili skoliozu. U tom uzrastu, čak preko 22% dece ima neki deformitet stopala.

U specijalnoj bolnici ,,Sokobanja” se za svakog pacijenta pravi individualni plan lečenja i rehabilitacije koji se svakodnevno prilagođava trenutnom subjektivnom i objektivnom stanju. Lekari različitih specijalnosti i viši fizioterapeuti su u stalnom međusobnom kontaktu jer se pokazalo da se najbolji odabir terapije postiže samo timskim radom.

Specijalna bolnica ,,Sokobanja” nudi sve standardne metoda fiziklane terapije kao što su: kinezi terapija, ultrazvučna terapija, laseroterapija, magnetoterapija, elektroterapija, masaža itd. Pored toga, izuzetne rezulte u rehabilitaciji.posebno kod sportskih povreda, postižemo i primenom najsavremenijih terapijskih metoda.

Standardna usluga hospitalizovanih bolesnika u Specijalnoj bolnici ,,Sokobanja” je svakodnevna (često i više puta na dan) rana rehabilitacija nepokretnih ili otežano pokretnih bolesnika od strane viših fizioterapeuta, uz prethodnu svakodnevnu fizijatrijsku evaluaciju trenutnog stanja. Pravilan i stručan oporavak koji se postiže ovakvim multidisciplinarnim pristupom omogućava bolesnicima uspešno vraćanje svakodnevnim aktivnostima.

Zahvaljujući savremenoj dijagnostičkoj i terapijskoj opremi, Specijalna bolnica ,,Sokobanja” tim fizijatara i viših fizioterapeuta Vam nudi

USLUGE

• Inhalaciona (aerosol) terapija, prirodna i aparaturna, sa i bez dodatka lekova (bronhodilatatori, sekretolitici)
•  Trening respiratorne muskulature (dirigovana ventilacija, vežbe produženog ekspirijuma, vežbe dijafragmalnog disanja)
•  Položajna drenaža, uz manuelnu ili aparaturnu vibromasažu grudnog koša
• Kondicione vežbe
•  Individualni i kolektivni zdravstveno-vaspitni rad (škola odvikavanja od pušenja cigareta, edukacija o pravilnoj upotrebi pumpica, inhalatora i kiseoničnih koncentratora, edukacija obolelih o promeni životnih navika i higijensko-dijetetskom režimu itd)
•  Kineziterapija
•  Elektroterapija
• Magnetoterapija
• Terapija ultrazvukom
• Laseroterapija
•  Hidroterapija
• Hidrokineziterapija
• Shockwave terapija
•  Peloidoterapija
• Termoterapija (parafin)
• Fototerapija (bioptron lampa, infra-ruž)
•  Sve vrste masaža