REHABILITACIJA I LEČENJE

Pulmologija i Alergologija

Pluća imaju preko 600 miliona alveola tj. šupljina u obliku mehurića preko kojih kiseonik dospeva u našu krv. Njihova ukupna površina je jednaka površini teniskog terena. Ako su pluća bolesna, onda naš organizam ne dobija dovoljno kiseonika, pa pate svi organi. Zagađeni vazduh, životna sredina i loše životne navike doveli su do ogromnog porasta broja obolelih od bolesti disajnih puteva i pluća.

Podaci Svetske zdravstvene organizacije pokazuju da svaka deseta osoba starija od 40 godina ima neku bolest organa za disanje, a da su hronične respiratorne bolesti treći najčešći uzrok smrti posle kardiovaskularnih i karcinoma. Najčešće hronične bolesti organa za disanje u Evropi su: hronična opstrukcijska bolest pluća (HOBP), tuberkuloza, astma i alergijski rinitis. U Srbiji su najviše zastupljeni: astma, HOBP, akutne respiratorne infekcije, bronhitisi, alergije, upale pluća i karcinomi pluća i traheja.

Učestalost alergija i kod odraslih i kod dece poprima epidemjske razmere. Danas, oko polovine Evropljana ima neku alergiju. Izazivači alergija se nalaze u vazduhu, hrani, mogu biti insekti, ali i sastojci lekova.

Specijalna bolnica ,,Sokobanja” ima tim koga čine vrhunski stručnjaci, specijalisti za plućne bolesti, pneumoftiziolozi i alergolozi. Oni se bave rehabilitacijom dece i odraslih, dijagnostikom i lečenjem plućnih bolesti kod odraslih i dece u ambulatnim i bolničkim uslovima.

Primenjuju se dijagnostičke metode: klinički pregled, rendgen, spirometrija, bronhoskopija, bronhodilatatorni test…

U lečenju se koriste najsavremeniji lekovi, ali i procedure kao što je dijagnostičko-terapijska bronhoskopija, kao i svi prirodni resursi i blagodeti banje.

Naši alergolozi, se bave dijagnostikom i lečenjem bolesti kao što su: astma, alergijska kijavica, ekcemi, koprivnjača. Dijagnostika uključuje: klinički pregled, spirometriju, bronhodilatatorni test, alergološke kožne probe na inhalacione, nutritivne alergene, ubode insekata i određene alergije izazvane lekovima.

Posebnu pažnju pridajemo našim najmlađim pacijentima, pulmologije i alergologije. Deca često boluju od respiratornih virusnih i bakterisjkih infekcija, a iste simptome mogu imati i kod alergija. Da bi se postavila prava dijagnoza, bitno je da Vaše dete pregleda pedijatar koji zna da razazna šta je uzrok simptoma. Kako se alergije mogu javiti čak i kod beba, važno je znati da se danas alergije i astma mogu uspešno lečiti od najranijeg uzrasta i da je naša ustanova specijalizovana za rehabilitaciju i lečenje i dece i odraslih.

USLUGE:
• Pregled specijaliste pneumafiziologije
• Pregled dečijeg alergologa
•  Pregled interniste
• Kožni testovi na inhalacione alergene
• Pulsna oksimetrija
•  Spirometrija sa bronhodilatatornim testom
• Telesna pletizmografija
• Koeficijent difuzije i transfer faktor za CO
• Ergospirometrija
• Gasne analize arterijske krvi i acidobazni status
• Neinvazivna mehanička ventilacija
• Kompletna RTG i UZ dijagnostika: RTG pluća i srca, ultrazvuk plućne maramice, ultrazvuk gornjeg abdomena i male karlice, ultrazvuk mekih tkiva (dojka, štitna žlezda, testisi itd), dopler krvnih sudova
• Šestominutni test hodom
• Bronhoskopija, sa svim tehnikama za dijagnostiku centralnih i perifernih  •  • Promena u plućima i medijastinumu
•  Pleuralne punkcije (dijagnostičke i terapijske)
•  Pleurodeza i palijativno zbrinjavanje recidivirajućih pleuralnih izliva  ekstrapulmonalnih malignoma (dojka)
•  Torakalna drenaža empijema pleure i pneumotoraksa
•  Perkutana iglena biopsija pleure
•  Perkutana iglena biopsija perifernih lezija pluća