Pomoćnik direktora za bolničko lečenje i rehabilitaciju odraslih sa dnevnom bolnicom