Mindblown: a blog about philosophy.

  • Vila Dalmacija

    Vila Dalmacija

    Vila Dalmacija nalazi se u blizini centra grada, gradskog parka i Starog Zavoda-Sokograd. Služi za smeštanje, lečenje i rehabilitaciju dece obolele od bolesti pluća – bronhitis, astma i cistična fibroza. Ustanova ima pedijatre i pedijatrijske sestre koji brinu za zdravlje dece. Primenjuju se inhalacija, vežbe disanja, drenaža bronhija i vežbe kondicije u smestajnoj ustanovi. Za…

Got any book recommendations?